Izvorni znanstveni članak
Str. 809 - 839

Anglizmi i hrvatsko računalno nazivlje kroz prizmu jezičnoga konflikta i jezične ideologije

Sanja Škifić
E-mail: sskific@unizd.hr
Sveučilište u Zadru

Emilija Mustapić
Sveučilište u Zadru

Jezikoslovlje13.809.Skific_-_Mustapic.pdf [ 0.68 MB - Hrvatski]
Preuzmi članak
Preuzeto 1225 puta
Sažetak: S obzirom na ubrzani razvoj računalne tehnologije, učestalost i oblik anglizama na području računalnoga nazivlja neiscrpan su predmet jezikoslovnih rasprava. Cilj je ovoga rada utvrditi eventualno postojanje i prirodu jezičnoga konflikta između engleskoga i hrvatskoga jezika na temelju analize učestalosti uporabe anglizama i domaćih izraza koji čine sastavni dio računal-noga nazivlja. Također, analiza uporabe prilagođenih anglizama omogućava donošenje zaključaka o legitimnosti jezičnoga purizma kao jednoga od oblika jezične ideologije. Is-traživanje uključuje provođenje upitnika među učenicama i učenicima odabranih osnovnih škola Zadarske županije. Na temelju rezultata istraživanja zaključujemo da je hrvatski jezik i “jezik identifikacije” i “jezik komunikacije”, pri čemu se prevlast uporabe anglizama javlja u slučajevima kada su u odnosu na istoznačne domaće izraze uporabno manje zahtjevni te u slučajevima kada se smatraju uspješno prilagođenima sustavu hrvatskoga jezika. To je razlog zbog kojega identificiramo minimalni oblik ispitivanoga jezičnog konflikta. S druge strane, s obzirom na broj varijanti koje predstavljaju prilagođene anglizme koji odstupaju od hrvatske pravopisne norme, zaključujemo da je jezični purizam koji se odnosi na inzistiranje na pravopisnoj normi, kao oblik jezične ideologije, razumljiv u umjerenom obliku.
Ključne riječi:
anglizmi, računalno nazivlje, jezični konflikt, jezik identifikacije, jezik komunikacije, jezični purizam, jezična ideologija,
Podaci na drugim jezicima: Engleski