Izvorni znanstveni članak
Str. 431 - 444

Činovi ugrožavanja obraza i strategije uljudnosti u natječajima za sudjelovanje u ljetnim školama

Ana Kedveš
E-mail: anakedves@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1475-7704
Filozofski fakultet u Osijeku

Jezikoslovlje.14.431.Kedves.pdf [ 0.16 MB - Engleski]
Preuzmi članak
Preuzeto 15346 puta
Sažetak: Istraživanje se bavi pragmatičkim aspektom tekstova natječaja za sudjelovanje u ljetnim školama, i to u kontekstu teorije uljudnosti Brown i Levinsona (1987). Prvi dio rada iznosi teorijske odrednice koncepata uljudnosti i obraza, a drugi provedeno istraživanje. Prikupljen je korpus od šezdeset tekstova natječaja za ljetne škole iz trideset tri europske zemlje, objavljenih u razdoblju od 2009. do 2012. U tekstovima je analizirana učestalost i kategorije pojavnosti činova ugrožavanja obraza te korištenje strategija uljudnosti. Usustavljeni rezultati također su interpretirani u kontekstu izvanjezičnih faktora, poput visine naknade za sudjelovanje i države u kojoj je škola organizirana.
Ključne riječi:
ljetne škole, činovi ugrožavanja obraza, strategije uljudnosti,
Podaci na drugim jezicima: Engleski