Izvorni znanstveni članak
Str. 227 - 243

Imenska deminucija u hrvatskome i makedonskome jeziku

Tomislav Ćužić
E-mail: tomislavcuzic@net.hr
University of Skopje

Jezikoslovlje.18.227.Cuzic.pdf [ 0.36 MB - Hrvatski]
Preuzmi članak
Preuzeto 1020 puta
Sažetak: U radu se uspoređuju imenički i pridjevni deminutivni i/ili hipokoristični sufiksi u hrvatskome i makedonskome jeziku. Komparativno-kontrastivnim pristupom u radu se upozorilo na određen stupanj tvorbene srodnosti tih južnoslavenskih jezika, uz naglasak da s aspekta deminucije makedonski ima obilježje sintetičnosti, jednako kao i hrvatski jezik.
Ključne riječi:
deminucija, deminutivi hipokoristici, hrvatski jezik, makedonski jezik,
Podaci na drugim jezicima: Engleski