Pregledni članak
Str. 397 - 412

Imenske skupine u čakavskim i štokavskim tekstovima 15.-18. stoljeća

Marijana Horvat
E-mail: mhorvat@ihjj.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1798-1098
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu

Jezikoslovlje.17.397.Horvat.pdf [ 0.31 MB - Hrvatski]
Preuzmi članak
Preuzeto 494 puta
Sažetak: U članku će se na primjerima iz čakavskih i štokavskih tekstova 15. – 18. stoljeća pokazati da je na sintaktičkoj razini postojao općeprihvaćen i stabilan način izražavanja određenih sadržaja. Jedno je od tih obilježja uporaba prijedložno-padežne sveze od + genitiv (npr. da darži put zakona od mista, pisam od ljubavi, zakon od ljubavi, misto od pribignutja, nebeski ličnik od duš, otče od milosardja) za izricanje posvojnosti i drugih značenja (npr. sadržaja, svojstva, objekta). Sveza od + genitiv također dolazi u funkciji i na mjestu prijedložno-padežne sveze o + lokativ (npr. kada čuje da se od njegova prijatelja dobro govori). Pojavila se u tekstovima prevedenima s talijanskoga i latinskoga jezika, a zatim se ustalila kao literarna odlika i u izvornim djelima čakavskih i štokavskih pisaca. Analizirat će se i sintagme koje sadržavaju genitiv ličnih zamjenica u funkciji izražavanja posvojnosti (npr. nje velikoga milosrdja, njih srca, njega meso razdirahu), prijedložno-padežna sveza po usta + genitiv (npr. Po usta svetoga Jakova apostola), pojava sklonidbe i poimeničenja participa (npr. govorećijem sveto rožario).
Ključne riječi:
sintaktičke prevedenice, od + genitiv, izricanje posvojnosti, po usta + genitiv, sklonidba i poimeničenje participa,
Podaci na drugim jezicima: Engleski