Pregledni članak
Str. 149 - 178

Metafora na razmeđu koncepata, jezika i diskursa

Mateusz-Milan Stanojević
E-mail: mmstanoje@ffzg.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7221-5842
Sveučilište u Zagrebu

2_Jezikoslovlje_21.2.149.Stanojevic_Metafora_na_razmedju.pdf [ 0.45 MB - Hrvatski]
Preuzmi članak
Preuzeto 666 puta
Sažetak: U ovom se radu izlaže „treći put“ u često suprotnim shvaćanjima metafora kao konceptualne odnosno diskursne pojave. Metafora se sagledava kao sposobnost metaforizacije koja je zajednička i globalna, ali koja na presudan način ovisi o lokalnim faktorima. Ističu se jezični čimbenici koji utječu na metafore: eksplicitnost odnosno implicitnost, različita metaforičnost različitih gramatičkih oblika i leksičke značajke izraza koji se odnose na izvornu domenu. Na diskursnoj razini govori se o grozdovima metafora i ulozi metafora u stvaranju emocionalnog stila. Navedeni se elementi smještaju među suvremene teorije metafore, posebice trodimenzionalnu teoriju metafore Gerarda Steena i Kövecsesev kontekstualni model metafore. Na kraju se izvlače metodološke posljedice opisanog „trećeg puta“ za istraživanje metafora.
Ključne riječi:
konceptualna metafora, diskursna metafora, gramatika, diskurs, metodologija,
Podaci na drugim jezicima: Engleski