Izvorni znanstveni članak
Str. 39 - 63

Mjesni govor Blaževaca u svjetlu pripadnosti zapadnome poddijalektu kajkavskoga goranskoga dijalekta

Marina Marinković
E-mail: mvalencic@hazu.hr
Zavod za lingvistička istraživanja, HAZU

Jezikoslovlje.19.39.Marinkovic.pdf [ 0.62 MB - Hrvatski]
Preuzmi članak
Preuzeto 582 puta
Sažetak: Selo Blaževci smješteno je na razmeđi dvaju poddijalekata kajkavskoga goranskog dijalekta. Iako je u dosadašnjim radovima hrvatskih dijalektologa svrstavan u zapadni poddijalekt, ovaj mjesni govor još nije bio predmetom usmjerenoga istraživanja. Na principima strukturalne dijalektologije mjesni je govor Blaževaca stoga u novije vrijeme terenski istražen na dvjema razinama: fonološkoj te, manjim dijelom, morfološkoj. Na temelju prikupljenih podataka u radu se analiziraju vokalizam, konsonantizam i prozodija (inventar, distribucija i podrijetlo jedinica) te imenička deklinacija. Cilj je ovoga rada utvrditi pripadnost mjesnog govora Blaževaca hijerarhijski višemu sustavu, poštivajući načela dijalektološke klasifikacije. Zbog toga je u analizi građe naglasak stavljen na vokalizam i prozodiju. Najmarkantnija prozodijska osobina koja ovaj govor veže uz zapadne goranske govore jest progresivni pomak cirkumfleksa, karakteristika koja uglavnom izostaje u istočnome poddijalektu, a zabilježene su i druge fonološke i morfološke značajke zajedničke sa zapadnogoranskim kajkavskim govorima.
Ključne riječi:
kajkavski goranski dijalekt, zapadni poddijalekt, Blaževci, fonologija, morfologija, progresivni pomak cirkumfleksa,
Podaci na drugim jezicima: Engleski