Izvorni znanstveni članak
Str. 495 - 518

Modeli poučavanja značenja glagolskih prefikasa i prefigiranih glagola u nastavi hrvatskoga kao inoga jezika

Darko Matovac
E-mail: darko.matovac@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2919-2029
Sveučilište u Zagrebu

Sanda Lucija Udier
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2919-2029
University of Zagreb

Jezikoslovlje.17.495.Matovac_-_Udier.pdf [ 1.0 MB - Hrvatski]
Preuzmi članak
Preuzeto 633 puta
Sažetak: U prvome dijelu rada raspravlja se o dvama postojećim modelima poučavanja značenja glagolskih prefiksa i prefigiranih glagola u nastavi hrvatskoga kao inoga jezika (HIJ) – o glagolocentričnom poučavanju po modelu glagoli u kontekstu te o prefiksocentričnom poučavanju po modelu prefiks po prefiks. Uz dobre strane postojećih modela uočavaju se, međutim, i njihovi nedostatci te se utvrđuje potreba za razvojem novoga modela poučavanja. U radu se predlaže model poučavanja teorijski utemeljen na opisima prefiksalnih značenja i procesa glagolske prefiksacije nastalima u okviru kognitivne lingvistike. Pretpostavlja se da će taj novoosmišljeni kognitivnolingvistički model zbog svoje konkretnosti, jednostavnosti, logičnosti, zornosti i primjenjivosti biti superioran prethodnim dvama modelima.language as a social category and analyzes its use in actual communication.
Ključne riječi:
glagolski prefiksi, prefigirani glagoli, hrvatski kao ini jezik, glotodidaktika, kognitivnolingvističko poučavanje,
Podaci na drugim jezicima: Engleski