Stručni rad
Str. 70 - 79

ODJECI DEKLARACIJE U SLAVONIJI

Branko Kuna
E-mail: bkuna@ffos.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4436-3749
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku

Jezikoslovlje_1_.01.070.Kuna.pdf [ 0.14 MB - Hrvatski]
Preuzmi članak
Preuzeto 531 puta
Sažetak: Pojava je Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika 1967. godine ne samo deklarativno već i stvarno najavila jezične i ine promjene. O značenju se Deklaracije posljednjih godina dosta pisalo, ponekad samo prigodničarski o njezinoj obljetnici. U ovome prilogu faktografski se istražuju i analiziraju odjeci javnosti u Slavoniji nakon iznenadne pojave Deklaracije, budući da pri njezinoj izradbi i prihvaćanju nije sudjelovala ni jedna ustanova ili pojedinac s toga područja.
Ključne riječi:
Podaci na drugim jezicima: Njemački