Izvorni znanstveni članak
Str. 227 - 252

Pogrješke ili promjene – ovladanost odabranim hrvatskim morfosintaktičkim sadržajima učenika završnoga razreda osnovne škole

Zrinka Jelaska
E-mail: zjelaska@ffzg.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6189-2485
Sveučilište u Zagrebu

Vesna Bjedov
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6189-2485
University of Zagreb

Jezikoslovlje.16.227.Jelaska_-_Bjedov.pdf [ 0.41 MB - Hrvatski]
Preuzmi članak
Preuzeto 691 puta
Sažetak: Govornici hrvatskoga jezika razlikuju se u proizvodnji pojedinih riječi ili gramatičkih kategorija u svojemu idiomu u odnosu na hrvatski standardni jezik. U ovomu će se radu istražiti kako učenici na kraju obaveznoga školovanja u pisanim zadatcima poticane proizvodnje vladaju pojedinim izrazima koji se pojavljuju kao poteškoća i kod odraslih govornika. Istraživanje je pokazalo da ispitani učenici u različitomu stupnju vladaju odabranim morfološkim jedinicama hrvatskoga standardnoga jezika. Jedan dio netočnih odgovora može se protumačiti kao propusti, drugi su jednostavno pogrješke, dijelom uzrokovane samim načinom ispitivanja, a neka različita rješenja moguće je tumačiti ne samo kao pogrješke, nego i kao tragove jezičnih promjena.
Ključne riječi:
hrvatski jezik, standardni idiom, usvajanje materinskoga jezika, odstupanja, morfologija, morfosintaksa,
Podaci na drugim jezicima: Engleski