Izvorni znanstveni članak
Str. 21 - 46

U čemu je kvaka? Problemi prevođenja vojnog nazivlja u Hellerovom romanu Kvaka-22

Jasna Poljak-Rehlicki
E-mail: jpoljak@ffos.hr
Filozofski fakultet Osijek

Goran Schmidt
Filozofski fakultet Osijek

Jezikoslovlje.16.021.Poljak_Rehlicki_-_Schmidt.pdf [ 0.54 MB - Hrvatski]
Preuzmi članak
Preuzeto 2269 puta
Sažetak: Prevođenje djela ratne tematike s hrvatskog ili na hrvatski jezik često predstavlja dodatni izazov čak i vrsnim prevoditeljima jer iziskuje poznavanje vojne terminologije koja je sklona čestim promjenama, izmjenama i dopunama. Roman Kvaka-22 američkog romanopisca Jo-sepha Hellera doživio je čak tri hrvatska reizdanja (Heller 1969; 1987; 2007) koje je u sva tri slučaja prevodio Zlatko Crnković. Dok su prva dva prijevoda izašla u doba bivše države, pri-jevodi vojnih termina odgovaraju duhu tog vremena i tadašnjem nazivlju. Međutim, uvidom u najnoviji prijevod ustanovilo se kako je usklađivanje vojne terminologije ostalo na minimumu. S obzirom na specifičnost vojnog žargona te na činjenicu da prosječni čitatelj rijetko poznaje vojnu hijerarhiju i sve finese vojnog nazivlja, željelo se ispitati odbija li čitatelje takav zastar-jeli, i danas neprecizan i netočan prijevod. Analizom odgovora na anketna pitanja utvrđeno je da ispitanike u velikoj mjeri smeta i zbunjuje zastarjela vojna terminologija te da zbog toga smatraju kako se radi o prijevodu od prije trideset i više godina. Zaključak provedenog ispiti-vanja sugerira potrebu za usklađivanjem vojnog nazivlja koje odgovara hrvatskom jezičnom standardu.
Ključne riječi:
prevođenje, ratna književnost, vojna terminologija, Crnković, Kvaka-22,
Podaci na drugim jezicima: Engleski