Izvorni znanstveni članak
Str. 323 - 336

Tko je rođen sa srebrenim stopalom u ustima? Modificirani idiomatski izrazi u političkim karikaturama

Nihada Delibegović Džanić
E-mail: nihada.delibegovic@untz.ba
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8241-6338
Sveučilište u Tuzli

Jezikoslovlje.14.323.Delibegovic_Dzanic.pdf [ 0.45 MB - Engleski]
Preuzmi članak
Preuzeto 1045 puta
Sažetak: U radu se ispituje primjenljivost teorije konceptualne integracije u analizi političkih karikatura, odnosno uloga modificiranih idiomatskih izraza u procesu razumijevanja karikatura. U političkim karikaturama koje smo analizirali u radu modificirani idiomatski izrazi igraju važnu ulogu u stvaranju humora. U konceptualnointegracijskim mrežama imamo ulazne prostore koji opisuju bizarne scenarije u uspoređenju s onima uskladivim sa svijetom politike. Kombinacija tih scenarija stvara nesklad u blendu, koji je ključan za stvaranje humorističnog značenja. Pored činjenice da konceptualna integracija može objasniti nastanak humora i stvaranje njegova značenja, također može otkriti zašto se humor koristi u kritiziranju političke stvarnosti.
Ključne riječi:
teorija konceptualne integracije, modificirani idiomatski izrazi, humor, nesklad,
Podaci na drugim jezicima: Engleski