Izvorni znanstveni članak
Str. 197 - 226

Obilježja upotrebe i značenja prijedloga mimo u hrvatskom jeziku

Darko Matovac
E-mail: dmatovac@gmail.com
University of Zagreb
Sažetak: U radu se opisuju i analiziraju upotrebe prijedloga mimo u hrvatskom jeziku – jedinog prijedloga prostornog značenja koji se etimološki veže uz glagol. Cilj je rada izložiti na značenje usmjeren opis ...

Izvorni znanstveni članak
Str. 305 - 317

Semantics of the verb shall in legal discourse

Olga A. Krapivkina
E-mail: koa1504@mail.ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9738-8122
Irkutsk National Research Technical University
Sažetak: The article deals with the modal verb shall in English legal discourse. The analysis of theoretical and factual data shows that shall performs a number of semantic functions in legal texts that violat...

Pregledni članak
Str. 197 - 213

Pristup zoosemiji u okviru teorije konceptualne metafore i metonimije

Goran Milić
E-mail: gmilic@ffos.hr
Sveučilište u Osijeku
Sažetak: U radu se daje pregled načina na koji su se teorijske postavke i konstrukti Teorije konceptualne metafore i metonimije nose sa specifičnim tipom figurativne jezične uporabe unutar fenomena životinjske...

Izvorni znanstveni članak
Str. 191 - 218

A cognitive semantic account of the prefix uz in Croatian 191-218

Ljiljana Šarić
E-mail: ljiljana.saric@ilos.uio.no
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4373-9182
University of Oslo
Sažetak: This article examines the meaning of the prefix uz in Croatian. First, I examine this prefix in nouns, adverbs, complex prepositions, and adjectives, and in the following sections I look at the verbal...

Izvorni znanstveni članak
Str. 133 - 151

TCM i CIT – dvije suprotstavljene teorije ili krajnje točke istoga procesa?

Darko Matovac
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku

Goran Tanacković Faletar
Faculty of Philosophy, University of Osijek
Sažetak: Ovaj članak bavi se prirodom odnosa teorije konceptualne metafore i teorije konceptualne integracije, dviju naizgled konkurentskih teorija nastalih u okvirima kognitivne lingvistike. Pritom se pokušav...

Izvorni znanstveni članak
Str. 153 - 181

Prefixes and prototypes: Contrasting the English verbal prefix un- and Bosnian raz-

Jasmina Hanić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Tuzli
Sažetak: Prefixation is traditionally studied and regarded as the process of word formation. However, in this paper we try to approach the issue of prefixation from a different perspective. This paper describe...

Pregledni članak
Str. 211 - 228

Oprimjerenje kognitivne teorije kategorizacije japanskim jezikom

Darko Matovac
E-mail: darko.matovac@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2919-2029
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Sažetak: Nakon uvodnog utvrđivanja teorijske razlike između tradicionalnog aristotelovskog i suvremenog kognitivnog poimanja procesa ljudske kategorizacije, te navođenja prednosti kognitivnog pristupa, autor u...