Izvorni znanstveni članak
Str. 377 - 399

Suprotne (adverzativne) rečenice u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku

Ana Mihaljević
E-mail: amihaljevic@stin.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1988-4147
Staroslavenski institut
Sažetak: U radu se prikazuju i analiziraju suprotne rečenice u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku. Utvrđuje se hrvatski crkvenoslavenski inventar suprotnih veznika u usporedbi sa sljedećim latinskim veznicima...

Pregledni članak
Str. 401 - 434

Podjela i nazivlje nezavisnosloženih rečenica u novijim hrvatskim gramatikama

Lana Hudeček
E-mail: lhudecek@ihjj.hr
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Milica Mihaljević
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Sažetak: Istraživanje o kojemu je riječ u radu potaknuto je problemima s kojima su se autorice susrele pri definiranju pojedinih jezikoslovnih naziva u okviru projekta Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – Jena i p...

Izvorni znanstveni članak
Str. 105 - 120

Upućivanje i prihvaćanje komplimenata na primjeru hrvatskih i njemačkih studenata

Julijana Čikara
E-mail: julijana.cikara@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0009-0007-9578-3456
Sveučilište u Zadru

Anita Pavić Pintarić
Sveučilište u Zadru
Sažetak: U ovome se radu istražuju načini upućivanja i prihvaćanja komplimenata među hrvatskim i njemačkim studentima, a s obzirom na dosadašnji nedostatak hrvatsko-njemačkih kontrastivnih istraživanja ovoga g...

Izvorni znanstveni članak
Str. 1 - 25

Neutralisation in the expression of location and destination of motion in Croatian

Sanja Zubčić
E-mail: sanja.zubcic@ffri.uniri.hr
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Sažetak: In Croatian, the location and destination of motion are expressed mainly by various syntactic means, but their neutralisation is also described in the literature, especially in South Čakavian dialects...

Izvorni znanstveni članak
Str. 155 - 176

O adverbijalnim značenjima relativnih klauza u francuskom jeziku i njihovoj transpoziciji u srpski, hrvatski i bosanski jezik

Lejla Tekešinović
E-mail: ileila_23@yahoo.fr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7828-3421
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Ružica Seder
Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Sažetak: Ovaj rad razmatra adverbijalna značenja relativnih klauza u francuskom jeziku. Naime, relativnim klauzama mogu se iskazati značenja analogna onima koja se izražavaju adverbijalnim klauzama (uzročno, p...