Izvorni znanstveni članak
Str. 39 - 63

Mjesni govor Blaževaca u svjetlu pripadnosti zapadnome poddijalektu kajkavskoga goranskoga dijalekta

Marina Marinković
E-mail: mvalencic@hazu.hr
Zavod za lingvistička istraživanja, HAZU
Sažetak: Selo Blaževci smješteno je na razmeđi dvaju poddijalekata kajkavskoga goranskog dijalekta. Iako je u dosadašnjim radovima hrvatskih dijalektologa svrstavan u zapadni poddijalekt, ovaj mjesni govor još...

Izvorni znanstveni članak
Str. 101 - 128

Fonologija govora Tršća u Gorskom kotaru

Marija Malnar
E-mail: mmalnar@ffzg.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6835-8725
Sveučilište u Zagrebu
Sažetak: U radu se opisuje fonologija govora Tršća, mjesta na sjeveru Gorskog kotara. Fonologija zbog specifič-nih vokalskih, konsonantskih te akcenatskih ostvarenja, predstavlja najzanimljiviju jezičnu razinu...