Izvorni znanstveni članak
Str. 185 - 192

Koordinacija i nesložene strukture

Ivo Pranjković
E-mail: ivo.pranjkovic@zg.t-com.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0378-3368
Filozofski fakultet Zagreb

Lada Badurina
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4588-9870
Filozofski fakultet Rijeka
Sažetak: U prilogu je riječ o prijepornome pitanju ima li pojava koordiniranih struktura na razinama nižim od razine složene rečenice. Unatoč ne tako rijetkim mišljenjima da svaka pojava konjunktora pretpostav...

Izvorni znanstveni članak
Str. 147 - 158

Kosubordinacija u hrvatskome jeziku

Ranko Matasović
E-mail: rmatasov@ffzg.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7068-3036
Filozofski fakultet Zagreb
Sažetak: Osim koordinacije, u kojoj su povezane sintaktičke strukture posve neovisne jedna o drugoj, i subordinacije, u kojoj jedna sintaktička struktura čini konstituentu unutar druge strukture, gramatika ulo...

Izvorni znanstveni članak
Str. 97 - 116

Additive and Causal Connectives in GFL Argumentative Writing

Manuela Karlak
E-mail: mkarlak@ffos.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8782-7876
Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Ivana Šarić Šokčević
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9250-801X
Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Sažetak: The main objective of foreign language learning and teaching is the development of communicative language competence. One of its key components is discourse competence which consists of three main ele...

Prethodno priopćenje
Str. 155 - 175

Analiza uporabe veznih sredstava u studentskim prijevodima njemačke bajke Frau Holle

Sanja Cimer Karaica
E-mail: scimer@ffos.hr
ORCID: https://orcid.org/0009-0009-5022-1462
Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Maja Glušac
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9134-2115
Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Sažetak: Vezna su sredstva, između ostalih, jezične jedinice kojima se ostvaruje kohezija, shvaćena kao primarni koncept organizacije teksta, tj. kao semantički koncept kojim se upućuje na značenjske odnose me...