Izvorni znanstveni članak
Str. 185 - 192

Koordinacija i nesložene strukture

Ivo Pranjković
E-mail: ivo.pranjkovic@zg.t-com.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0378-3368
Filozofski fakultet Zagreb

Lada Badurina
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4588-9870
Filozofski fakultet Rijeka
Sažetak: U prilogu je riječ o prijepornome pitanju ima li pojava koordiniranih struktura na razinama nižim od razine složene rečenice. Unatoč ne tako rijetkim mišljenjima da svaka pojava konjunktora pretpostav...

Prethodno priopćenje
Str. 155 - 175

Analiza uporabe veznih sredstava u studentskim prijevodima njemačke bajke Frau Holle

Sanja Cimer Karaica
E-mail: scimer@ffos.hr
ORCID: https://orcid.org/0009-0009-5022-1462
Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Maja Glušac
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9134-2115
Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Sažetak: Vezna su sredstva, između ostalih, jezične jedinice kojima se ostvaruje kohezija, shvaćena kao primarni koncept organizacije teksta, tj. kao semantički koncept kojim se upućuje na značenjske odnose me...