Izvorni znanstveni članak
Str. 227 - 243

Imenska deminucija u hrvatskome i makedonskome jeziku

Tomislav Ćužić
E-mail: tomislavcuzic@net.hr
University of Skopje
Sažetak: U radu se uspoređuju imenički i pridjevni deminutivni i/ili hipokoristični sufiksi u hrvatskome i makedonskome jeziku. Komparativno-kontrastivnim pristupom u radu se upozorilo na određen stupanj tvorb...