Izvorni znanstveni članak
Str. 171 - 194

On the marginality of lexical blending

Rita Brdar-Szabó
E-mail: rita.brdar.szabo@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9582-4285
Loránd Eötvös University, Budapest

Mario Brdar
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9582-4285
Sveučilište u Osijeku
Sažetak: In spite of a recent surge of interest in it, blending remains among the most poorly understood and elusive word formation processes. What almost everybody seems to be agreed on is that, although it a...

Izvorni znanstveni članak
Str. 339 - 359

Imenice i pridjevi: Što nam pridjevi mogu otkriti o imenicama?

Matea Birtić
E-mail: mbirtic@ihjj.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5927-782X
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu
Sažetak: U radu se pridjevni testovi događajnosti koje su formulirale I. Roy i E. Soare 2014. primjenjuju na odglagolske imenice tvorene sufiksom -ač u hrvatskome jeziku. Testovi su primijenjeni na instrumentn...