Izvorni znanstveni članak
Str. 457 - 480

Feature conflicts, feature resolution, and the structure of either…or

Peter W. Smith
E-mail: p.smith@em.uni-frankfurt.de
Goethe-Universität Frankfurt

Beata Moskal
Goethe-Universität Frankfurt

Katharina Hartmann
Goethe-Universität Frankfurt

Zheng Shen
Goethe-Universität Frankfurt
Sažetak: In this paper, we discuss the asymmetry in agreement between conjunction and disjunction, and consider possible reasons for the lack of resolved agreement in disjunctions as compared to conjunctions. ...

Izvorni znanstveni članak
Str. 185 - 192

Koordinacija i nesložene strukture

Ivo Pranjković
E-mail: ivo.pranjkovic@zg.t-com.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0378-3368
Filozofski fakultet Zagreb

Lada Badurina
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4588-9870
Filozofski fakultet Rijeka
Sažetak: U prilogu je riječ o prijepornome pitanju ima li pojava koordiniranih struktura na razinama nižim od razine složene rečenice. Unatoč ne tako rijetkim mišljenjima da svaka pojava konjunktora pretpostav...

Izvorni znanstveni članak
Str. 147 - 158

Kosubordinacija u hrvatskome jeziku

Ranko Matasović
E-mail: rmatasov@ffzg.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7068-3036
Filozofski fakultet Zagreb
Sažetak: Osim koordinacije, u kojoj su povezane sintaktičke strukture posve neovisne jedna o drugoj, i subordinacije, u kojoj jedna sintaktička struktura čini konstituentu unutar druge strukture, gramatika ulo...

Izvorni znanstveni članak
Str. 301 - 315

Koordinirane rečenične strukture s veznicima a i i

Nikolina Palašić
E-mail: nikolina.palasic@ffri.uniri.hr
Filozofski fakultet Rijeka
Sažetak: Iako se koordinirane rečenične strukture u svom najjednostavnijem obliku shvaćaju kao određenim veznikom (simetrično) povezane sastavnice, koordinacija je daleko kompleksniji fenomen. Istraživanja su ...