Vol. 18. No. 2 (11.2017)

Original scientific article
Page 181 - 195

Pushed to the hedge: Hedging devices in Romanian online media discourse on migration and refugees

Silvia Florea
University of Sibiu
Abstract: The current paper analyses the type and frequencies of hedging devices used in Romanian online media discourse on refugees and asylum seekers, drawing on the media content that was published between S...

Original scientific article
Page 197 - 226

Obilježja upotrebe i značenja prijedloga mimo u hrvatskom jeziku

Darko Matovac
University of Zagreb
Abstract: U radu se opisuju i analiziraju upotrebe prijedloga mimo u hrvatskom jeziku – jedinog prijedloga prostornog značenja koji se etimološki veže uz glagol. Cilj je rada izložiti na značenje usmjeren opis ...

Original scientific article
Page 227 - 243

Imenska deminucija u hrvatskome i makedonskome jeziku

Tomislav Ćužić
University of Skopje
Abstract: U radu se uspoređuju imenički i pridjevni deminutivni i/ili hipokoristični sufiksi u hrvatskome i makedonskome jeziku. Komparativno-kontrastivnim pristupom u radu se upozorilo na određen stupanj tvorb...

Original scientific article
Page 245 - 278

Leksikografska obrada frazema s promjenjivom glagolskom sastavnicom u hrvatskome

Ivana Filipović Petrović
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Jelena Parizoska
Sveučilište u Zagrebu
Abstract: Korpusna istraživanja u nekim jezicima (npr. u engleskome) pokazuju da su glagolski frazemi najpromjenjivija vrsta frazema, pri čemu najčešće varira upravo glagolska sastavnica. Zbog toga brojni jedno...

Original scientific article
Page 279 - 303

Motivacije jezičnih promjena: vitalnost paretimologije i ostale varijacije u nestandardnom govoru

Irena Marković
University of Zadar
Abstract: U radu se istražuje fenomen paretimologije u odnosu na ostale čimbenike koji dovode do jezičnih promjena. Iz određenog broja primjera govora jadranske obale najveći dio bit će romanske posuđenice. Bud...

Original scientific article
Page 305 - 317

Semantics of the verb shall in legal discourse

Olga A. Krapivkina
Irkutsk National Research Technical University
Abstract: The article deals with the modal verb shall in English legal discourse. The analysis of theoretical and factual data shows that shall performs a number of semantic functions in legal texts that violat...

Original scientific article
Page 319 - 345

Perception of the English element in the scientific register of Croatian ICT university educational material with graduate ICT students

Daniela Matić
University of Split
Abstract: This paper focuses on the results of a questionnaire distributed to 54 second-year graduate information and communications technology (ICT) students at a Croatian university who used to have English i...

Original scientific article
Page 347 - 356

Govor Voštena

Lina Pliško
Sveučilište u Puli

Tatjana Ljubešić
Pazinski kolegij
Abstract: U radu prikazujemo fonološke i morfološke jezične značajke mjesnoga govora Voštena koji teritorijalno pripada istarskoj općini Sveti Lovreč. Jezične se značajke promatraju u kontekstu značajki jugozap...

Book review
Page 357 - 364

Žanić, Ivo. 2016. Jezična republika: Hrvatski jezik, Zagreb, Split i popularna glazba

Dunja Jutronić
Abstract:

Book review
Page 365 - 369

Bergerová, Hana; Vaňková, Lenka et al. 2015. Lexikalische Ausdrucksmittel der Emotionalität im Deutschen und Tschechischen

Anita Pavić Pintarić
University of Zadar
Abstract:

Book review
Page 370 - 374

Hamawand, Zeki 2011. Morphology in English. Word formation in Cognitive Grammar

Lana Matijaković
Abstract:

Book review
Page 375 - 377

Kukorelli, Eszter. 2016. Zukunftsbezogene Tempora im Deutschen und Ungarischen in der Nähesprache

Márta Müller
ELTE, Budapest
Abstract: