Vol. 18. No. 2 (11.2017)

Izvorni znanstveni članak
Str. 181 - 195

Pushed to the hedge: Hedging devices in Romanian online media discourse on migration and refugees

Silvia Florea
University of Sibiu
Sažetak: The current paper analyses the type and frequencies of hedging devices used in Romanian online media discourse on refugees and asylum seekers, drawing on the media content that was published between S...

Izvorni znanstveni članak
Str. 197 - 226

Obilježja upotrebe i značenja prijedloga mimo u hrvatskom jeziku

Darko Matovac
University of Zagreb
Sažetak: U radu se opisuju i analiziraju upotrebe prijedloga mimo u hrvatskom jeziku – jedinog prijedloga prostornog značenja koji se etimološki veže uz glagol. Cilj je rada izložiti na značenje usmjeren opis ...

Izvorni znanstveni članak
Str. 227 - 243

Imenska deminucija u hrvatskome i makedonskome jeziku

Tomislav Ćužić
University of Skopje
Sažetak: U radu se uspoređuju imenički i pridjevni deminutivni i/ili hipokoristični sufiksi u hrvatskome i makedonskome jeziku. Komparativno-kontrastivnim pristupom u radu se upozorilo na određen stupanj tvorb...

Izvorni znanstveni članak
Str. 245 - 278

Leksikografska obrada frazema s promjenjivom glagolskom sastavnicom u hrvatskome

Ivana Filipović Petrović
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Jelena Parizoska
Sveučilište u Zagrebu
Sažetak: Korpusna istraživanja u nekim jezicima (npr. u engleskome) pokazuju da su glagolski frazemi najpromjenjivija vrsta frazema, pri čemu najčešće varira upravo glagolska sastavnica. Zbog toga brojni jedno...

Izvorni znanstveni članak
Str. 279 - 303

Motivacije jezičnih promjena: vitalnost paretimologije i ostale varijacije u nestandardnom govoru

Irena Marković
University of Zadar
Sažetak: U radu se istražuje fenomen paretimologije u odnosu na ostale čimbenike koji dovode do jezičnih promjena. Iz određenog broja primjera govora jadranske obale najveći dio bit će romanske posuđenice. Bud...

Izvorni znanstveni članak
Str. 305 - 317

Semantics of the verb shall in legal discourse

Olga A. Krapivkina
Irkutsk National Research Technical University
Sažetak: The article deals with the modal verb shall in English legal discourse. The analysis of theoretical and factual data shows that shall performs a number of semantic functions in legal texts that violat...

Izvorni znanstveni članak
Str. 319 - 345

Perception of the English element in the scientific register of Croatian ICT university educational material with graduate ICT students

Daniela Matić
University of Split
Sažetak: This paper focuses on the results of a questionnaire distributed to 54 second-year graduate information and communications technology (ICT) students at a Croatian university who used to have English i...

Izvorni znanstveni članak
Str. 347 - 356

Govor Voštena

Lina Pliško
Sveučilište u Puli

Tatjana Ljubešić
Pazinski kolegij
Sažetak: U radu prikazujemo fonološke i morfološke jezične značajke mjesnoga govora Voštena koji teritorijalno pripada istarskoj općini Sveti Lovreč. Jezične se značajke promatraju u kontekstu značajki jugozap...

Prikaz knjige
Str. 357 - 364

Žanić, Ivo. 2016. Jezična republika: Hrvatski jezik, Zagreb, Split i popularna glazba

Dunja Jutronić
Sažetak:

Prikaz knjige
Str. 365 - 369

Bergerová, Hana; Vaňková, Lenka et al. 2015. Lexikalische Ausdrucksmittel der Emotionalität im Deutschen und Tschechischen

Anita Pavić Pintarić
University of Zadar
Sažetak:

Prikaz knjige
Str. 370 - 374

Hamawand, Zeki 2011. Morphology in English. Word formation in Cognitive Grammar

Lana Matijaković
Sažetak:

Prikaz knjige
Str. 375 - 377

Kukorelli, Eszter. 2016. Zukunftsbezogene Tempora im Deutschen und Ungarischen in der Nähesprache

Márta Müller
ELTE, Budapest
Sažetak: