Original scientific article
Page 117 - 133

Upravljana neobrojčena kvantifikacija

Ana Kovačević
E-mail: ana.kovacevic@stin.hr
Staroslavenski institut u Zagrebu
Abstract: Upravljana neobrojčena kvantifikacija obuhvaća imenske kvantifikacijske skupine u kojima priložni ili imenički kvantifikator upravlja (regira) dopunom u genitivu: vele blaga, čest' ribi pečeni. U radu...

State-of-the-art article
Page 135 - 144

Što je pridjev imenici? (Pridjev je dijete koje pokazuje kakva mu je majka)

Marija Znika
E-mail: marija.znika@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2044-2829
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu
Abstract: U radu se obrađuje odnos pridjeva uvrštenog kao atributa uz imenicu. Naznačuje se različitost odnosa atributa i imenica u bilo kojoj sintaktičkoj funkciji, ovisno o vrsti imenica i razlozima uvrštavan...

Original scientific article
Page 245 - 278

Leksikografska obrada frazema s promjenjivom glagolskom sastavnicom u hrvatskome

Ivana Filipović Petrović
E-mail: ifilipovic@hazu.hr
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Jelena Parizoska
Sveučilište u Zagrebu
Abstract: Korpusna istraživanja u nekim jezicima (npr. u engleskome) pokazuju da su glagolski frazemi najpromjenjivija vrsta frazema, pri čemu najčešće varira upravo glagolska sastavnica. Zbog toga brojni jedno...

Original scientific article
Page 191 - 218

A cognitive semantic account of the prefix uz in Croatian 191-218

Ljiljana Šarić
E-mail: ljiljana.saric@ilos.uio.no
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4373-9182
University of Oslo
Abstract: This article examines the meaning of the prefix uz in Croatian. First, I examine this prefix in nouns, adverbs, complex prepositions, and adjectives, and in the following sections I look at the verbal...

Original scientific article
Page 23 - 45

A split DP-analysis of Croatian noun phrases

Đurđica Željka Caruso
E-mail: zeljka@ifla.uni-stuttgart.de
University of Stuttgart
Abstract: This paper investigates the syntactic structure of nominal expressions in Croatian and proposes their analysis in terms of a split DP. Within the split DP-approach, the nominal left periphery contains...

Original scientific article
Page 151 - 190

The Croatian preposition uz: A cognitive approach

Ljiljana Šarić
E-mail: ljiljana.saric@ilos.uio.no
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4373-9182
University of Oslo
Abstract: This article examines the semantics of the Croatian preposition uz. Its main aim is to establish a coherent semantic network of this preposition, an effort that implies elaborating how the preposition...

Original scientific article
Page 533 - 563

Minority languages and the language policy in the rural area of Baranya (Croatia) – A case study

Ljubica Kordić
E-mail: kljubica@pravos.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2900-7906
University of Osijek
Abstract: The paper explores the position of minority languages in Croatian primary schools in multi-lingual communities on the example of the village of Darda, situated in the Hungarian-Croatian border area. T...