Original scientific article
Page 81 - 92

Dvosložni i trosložni prijedlozi kao toničke riječi u osječkom govoru

Lorna Rajle
E-mail: lorna.rajle@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0522-4236
Filozofski fakultet Osijek
Abstract: Jedan od problema ortoepske norme oko kojega akcentolozi vode rasprave jest pravilo prenošenja naglaska na prednaglasnicu u slučaju kada tonička riječ ima silazni naglasak jer je u hrvatskom standardu...

Original scientific article
Page 27 - 51

Od gramatike do komunikacije i natrag – primjer zanaglasnih dužina

Blaženka Martinović
E-mail: bmartino@unipu.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7010-0344
Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
Abstract: Normativni priručnici najmanje su odmicali od tzv. klasičnog naglašavanja upravo na primjeru zanaglasnih dužina. Pomake čine tek suvremene gramatike u kojima se razdvaja „gramatika“ od „komunikacije“,...

State-of-the-art article
Page 7 - 25

Hrvatski naglasni sustav između deskriptivnoga i preskriptivnoga pristupa

Domagoj Vidović
E-mail: dvidovic@ihjj.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1000-0237
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Abstract: U radu se opisuju različiti sustavi naglašivanja s osobitim osvrtom na Školski rječnik hrvatskoga jezika i Hrvatski mrežni rječnik (Mrežnik). Posebno se problematiziraju četiri teme: 1) odnos priručni...

Original scientific article
Page 53 - 80

Zanaglasne dužine u osječkom govoru

Lorna Rajle
E-mail: lorna.rajle@gmail.com
Filozofski fakultet Osijek

Elenmari Pletikos Olof
Filozofski fakultet Zagreb

Blaženka Martinović
Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
Abstract: Jedno je od nestabilnih mjesta hrvatske ortoepske norme naglasni sustav i u okviru njega izgovor/ostvaraj zanaglasnih dužina. Novija istraživanja hrvatskoga govora pokazuju da u mnogim hrvatskim urban...