Original scientific article
Page 373 - 393

Croatian EFL learners’ comprehension of idiom use: Context, decomposability and age factors

Jasmina Jelčić
E-mail: jasmina.jelcic320@gmail.com
Univerza v Ljubljani
Abstract: There are many factors influencing the comprehension of idiomatic expressions in EFL context. These factors include, among others, age, context, familiarity and decomposability rate (the degree to whi...

Original scientific article
Page 199 - 229

Bei Petrus anklopfen – Matilda je pobrala koga – Szent Mihály lovára ül – onymische Komponenten in der deutschen, slowenischen und ungarischen Phraseologie

Melanija Larisa Fabčić
E-mail: melanija.fabcic@um.si
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9548-9739
Univerza v Mariboru
Abstract: Der Artikel umreißt einen multidimensionalen Zugang zur kontrastiven Analyse deutscher, slowenischer und ungarischer Phraseologie, basierend auf einer Auswahl von Phrasemen in allen drei Sprachen, die...

Original scientific article
Page 47 - 63

Phraseophil oder phraseophob – ist das eigentlich überhaput eine Frage? Eine qualitative empirische Fallstudie

Brigita Kacjan
Sveučilište u Mariboru
Abstract: Der Beitrag beschäftigt sich qualitativ empirisch mit dem breiten, sowohl linguistisch als auch didaktisch sowie phraseodidaktisch interessanten Thema Phraseologie. Einer kurzen Erörterung der in der ...

Original scientific article
Page 59 - 72

Modifikacija frazema u hrvatskom i njemačkom jeziku mode

Anita Pavić Pintarić
E-mail: apintari@unizd.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5105-9999
Sveučilište u Zadru
Abstract: Istraživanje provedeno u ovome radu ima za cilj prikazati upotrebu modificiranih frazema u jeziku mode. Moda je (kultura odijevanja) oduvijek bila važna društvena pojava. U skladu s time razvio se i p...

Original scientific article
Page 391 - 418

Metafora, metonimija, frazem i eufemizam: o čemu govorimo kada govorimo o smrti?

Barbara Kružić
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2488-2688

Goran Tanacković Faletar
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2488-2688
Abstract: Cilj je ovoga rada istražiti hrvatski frazeološki korpus vezan uz komunikaciju o smrti i umiranju, s posebnim obzirom na njegov eufemizacijski, odnosno disfemizacijski potencijal, a potom i ispitati j...

Original scientific article
Page 129 - 159

Kreativna upotreba frazema i drugih višerječnica u djelima Mladena Kerstnera - mogućnosti i namjere

Bojana Marković
E-mail: bmarkovi@hazu.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1307-4653
Zavod za lingvistička istraživanja HAZU
Abstract: U radu se analiziraju frazemi i druge višerječnice u kajkavskim djelima ludbreškoga pisca Mladena Kerstnera, s namjerom da se utvrdi autorova frazeološka kreativnost kao posljedica upotrebe frazema u ...

Original scientific article
Page 245 - 278

Leksikografska obrada frazema s promjenjivom glagolskom sastavnicom u hrvatskome

Ivana Filipović Petrović
E-mail: ifilipovic@hazu.hr
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Jelena Parizoska
Sveučilište u Zagrebu
Abstract: Korpusna istraživanja u nekim jezicima (npr. u engleskome) pokazuju da su glagolski frazemi najpromjenjivija vrsta frazema, pri čemu najčešće varira upravo glagolska sastavnica. Zbog toga brojni jedno...