Izvorni znanstveni članak
Str. 197 - 226

Obilježja upotrebe i značenja prijedloga mimo u hrvatskom jeziku

Darko Matovac
E-mail: dmatovac@gmail.com
University of Zagreb
Sažetak: U radu se opisuju i analiziraju upotrebe prijedloga mimo u hrvatskom jeziku – jedinog prijedloga prostornog značenja koji se etimološki veže uz glagol. Cilj je rada izložiti na značenje usmjeren opis ...

Pregledni članak
Str. 65 - 86

O osobnoj sferi u hrvatskom i njemačkom jeziku

Tomislav Frleta
E-mail: tfrleta@unizd.hr
Sveučilište u Zadru

Anita Pavić Pintarić
Sveučilište u Zadru
Sažetak: U radu se na temelju Ballyjevog pristupa raspravlja o pojmu osobna sfera te se pokušava utvrditi koje su odrednice nužne pri njezinom određivanju. Osobna je sfera dio šire pojave u jeziku znane pod na...

Izvorni znanstveni članak
Str. 159 - 183

Razvijanje pragmatičke kompetencije u hrvatskome kao inome jeziku

Sanda Lucija Udier
E-mail: sanda.lucija.udier@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8768-8829
Filozofski fakultet u Zagrebu
Sažetak: Razvijanje pragmatičke kompetencije od velike je važnosti u nastavi inoga jezika budući da ona, uz jezičnu i sociolingvističku, tvori komunikacijsku kompetenciju (ZEROJ 2005: 111; Jelaska 2005: 21), a...

Pregledni članak
Str. 135 - 144

Što je pridjev imenici? (Pridjev je dijete koje pokazuje kakva mu je majka)

Marija Znika
E-mail: marija.znika@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2044-2829
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu
Sažetak: U radu se obrađuje odnos pridjeva uvrštenog kao atributa uz imenicu. Naznačuje se različitost odnosa atributa i imenica u bilo kojoj sintaktičkoj funkciji, ovisno o vrsti imenica i razlozima uvrštavan...

Izvorni znanstveni članak
Str. 245 - 278

Leksikografska obrada frazema s promjenjivom glagolskom sastavnicom u hrvatskome

Ivana Filipović Petrović
E-mail: ifilipovic@hazu.hr
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Jelena Parizoska
Sveučilište u Zagrebu
Sažetak: Korpusna istraživanja u nekim jezicima (npr. u engleskome) pokazuju da su glagolski frazemi najpromjenjivija vrsta frazema, pri čemu najčešće varira upravo glagolska sastavnica. Zbog toga brojni jedno...

Izvorni znanstveni članak
Str. 141 - 152

Der kroatische HUMOR: Überlegungen zu einer computergestützten morphologischen Analyse der flektierenden Sprachen

Melita Aleksa
E-mail: maleksa@ffos.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8312-5049
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Sažetak: Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Problematik der computergestützten morphologischen Analyse der kroatischen Sprache im Vergleich zu einigen Aspekten der deutschen Problematik, aber auch...

Izvorni znanstveni članak
Str. 327 - 350

Multilingualism in Northwestern part of Croatia during Habsburg rule

Mirna Jernej
E-mail: mjernej@inantro.hr
Institute for Anthropological Research in Zagreb

Zrinjka Glovacki-Bernardi
University of Zagreb

Anita Sujoldžić
Institute for Anthropological Research in Zagreb
Sažetak: Language contact arises as a result of direct or indirect social interaction of speakers as a complex which reflects primarily cultural, but also political and social phenomena. This paper investigate...