Pregledni članak
Str. 135 - 144

Što je pridjev imenici? (Pridjev je dijete koje pokazuje kakva mu je majka)

Marija Znika
E-mail: marija.znika@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2044-2829
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu
Sažetak: U radu se obrađuje odnos pridjeva uvrštenog kao atributa uz imenicu. Naznačuje se različitost odnosa atributa i imenica u bilo kojoj sintaktičkoj funkciji, ovisno o vrsti imenica i razlozima uvrštavan...

Izvorni znanstveni članak
Str. 245 - 278

Leksikografska obrada frazema s promjenjivom glagolskom sastavnicom u hrvatskome

Ivana Filipović Petrović
E-mail: ifilipovic@hazu.hr
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Jelena Parizoska
Sveučilište u Zagrebu
Sažetak: Korpusna istraživanja u nekim jezicima (npr. u engleskome) pokazuju da su glagolski frazemi najpromjenjivija vrsta frazema, pri čemu najčešće varira upravo glagolska sastavnica. Zbog toga brojni jedno...

Izvorni znanstveni članak
Str. 117 - 133

Upravljana neobrojčena kvantifikacija

Ana Kovačević
E-mail: ana.kovacevic@stin.hr
Staroslavenski institut u Zagrebu
Sažetak: Upravljana neobrojčena kvantifikacija obuhvaća imenske kvantifikacijske skupine u kojima priložni ili imenički kvantifikator upravlja (regira) dopunom u genitivu: vele blaga, čest' ribi pečeni. U radu...

Izvorni znanstveni članak
Str. 23 - 45

A split DP-analysis of Croatian noun phrases

Đurđica Željka Caruso
E-mail: zeljka@ifla.uni-stuttgart.de
University of Stuttgart
Sažetak: This paper investigates the syntactic structure of nominal expressions in Croatian and proposes their analysis in terms of a split DP. Within the split DP-approach, the nominal left periphery contains...

Izvorni znanstveni članak
Str. 151 - 190

The Croatian preposition uz: A cognitive approach

Ljiljana Šarić
E-mail: ljiljana.saric@ilos.uio.no
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4373-9182
University of Oslo
Sažetak: This article examines the semantics of the Croatian preposition uz. Its main aim is to establish a coherent semantic network of this preposition, an effort that implies elaborating how the preposition...

Izvorni znanstveni članak
Str. 191 - 218

A cognitive semantic account of the prefix uz in Croatian 191-218

Ljiljana Šarić
E-mail: ljiljana.saric@ilos.uio.no
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4373-9182
University of Oslo
Sažetak: This article examines the meaning of the prefix uz in Croatian. First, I examine this prefix in nouns, adverbs, complex prepositions, and adjectives, and in the following sections I look at the verbal...

Izvorni znanstveni članak
Str. 299 - 325

Language policies in Croatia in a diachronic perspective

Lelija Sočanac
E-mail: lelijasocanac@yahoo.com
University of Zagreb
Sažetak: This paper will present the preliminary results of research that is being carried out within the framework of the project “Legal and Linguistic Aspects of Multilingualism”. The aim of the research is ...