Pregledni članak
Str. 135 - 144

Što je pridjev imenici? (Pridjev je dijete koje pokazuje kakva mu je majka)

Marija Znika
E-mail: marija.znika@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2044-2829
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu
Sažetak: U radu se obrađuje odnos pridjeva uvrštenog kao atributa uz imenicu. Naznačuje se različitost odnosa atributa i imenica u bilo kojoj sintaktičkoj funkciji, ovisno o vrsti imenica i razlozima uvrštavan...

Izvorni znanstveni članak
Str. 245 - 278

Leksikografska obrada frazema s promjenjivom glagolskom sastavnicom u hrvatskome

Ivana Filipović Petrović
E-mail: ifilipovic@hazu.hr
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Jelena Parizoska
Sveučilište u Zagrebu
Sažetak: Korpusna istraživanja u nekim jezicima (npr. u engleskome) pokazuju da su glagolski frazemi najpromjenjivija vrsta frazema, pri čemu najčešće varira upravo glagolska sastavnica. Zbog toga brojni jedno...

Izvorni znanstveni članak
Str. 117 - 133

Upravljana neobrojčena kvantifikacija

Ana Kovačević
E-mail: ana.kovacevic@stin.hr
Staroslavenski institut u Zagrebu
Sažetak: Upravljana neobrojčena kvantifikacija obuhvaća imenske kvantifikacijske skupine u kojima priložni ili imenički kvantifikator upravlja (regira) dopunom u genitivu: vele blaga, čest' ribi pečeni. U radu...

Izvorni znanstveni članak
Str. 23 - 45

A split DP-analysis of Croatian noun phrases

Đurđica Željka Caruso
E-mail: zeljka@ifla.uni-stuttgart.de
University of Stuttgart
Sažetak: This paper investigates the syntactic structure of nominal expressions in Croatian and proposes their analysis in terms of a split DP. Within the split DP-approach, the nominal left periphery contains...

Izvorni znanstveni članak
Str. 151 - 190

The Croatian preposition uz: A cognitive approach

Ljiljana Šarić
E-mail: ljiljana.saric@ilos.uio.no
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4373-9182
University of Oslo
Sažetak: This article examines the semantics of the Croatian preposition uz. Its main aim is to establish a coherent semantic network of this preposition, an effort that implies elaborating how the preposition...

Izvorni znanstveni članak
Str. 191 - 218

A cognitive semantic account of the prefix uz in Croatian 191-218

Ljiljana Šarić
E-mail: ljiljana.saric@ilos.uio.no
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4373-9182
University of Oslo
Sažetak: This article examines the meaning of the prefix uz in Croatian. First, I examine this prefix in nouns, adverbs, complex prepositions, and adjectives, and in the following sections I look at the verbal...

Izvorni znanstveni članak
Str. 327 - 350

Multilingualism in Northwestern part of Croatia during Habsburg rule

Mirna Jernej
E-mail: mjernej@inantro.hr
Institute for Anthropological Research in Zagreb

Zrinjka Glovacki-Bernardi
University of Zagreb

Anita Sujoldžić
Institute for Anthropological Research in Zagreb
Sažetak: Language contact arises as a result of direct or indirect social interaction of speakers as a complex which reflects primarily cultural, but also political and social phenomena. This paper investigate...