Izvorni znanstveni članak
Str. 1 - 25

Position of the German attributive genitive and some other questions related to the structure of the genitive substitute von + NP

Alja Lipavic Oštir
E-mail: alja.lipavic@um.si
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5791-9726
Univerza v Mariboru
Sažetak: The article presents an attempt at explaining the German genitive substitute von + NP as the result of a grammaticalization process. The explanation takes into account paradigmatic and syntagmatic gra...

Izvorni znanstveni članak
Str. 207 - 234

Imenske skupine s prijedložnim komplementima u njemačkom i njihovi ekvivalenti u hrvatskom jeziku

Velimir Petrović
E-mail: velimir.petrovic@os.t-com.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9672-6110
University of Osijek
Sažetak: U članku se analiziraju struktura i opseg imenskih skupina s prijedložnim komplementima, realizacija sintaktičkih i semantičkih funkcija njemačkog neodređenog i određenog člana u njihovim hrvatskim ek...

Izvorni znanstveni članak
Str. 257 - 287

Sprachlernstrategien bei Vorschulkindern am Beispiel des Französischen und des Deutschen als Fremdsprache

Marija Lütze-Miculinić
E-mail: mlmiculi@ffzg.hr
Filozofski fakultet u Zagrebu

Sanja Vičević Ivanović
Greenfield Community School, Dubai Investments Park, Dubai
Sažetak: Der Artikel erforscht den bewussten Einsatz von Sprachlernstrategien im frühen Fremdsprachenerwerb. Zu diesem Zweck wurde eine Untersuchung mit 39 Kindern im Vorschulalter durchgeführt, die im Rahmen ...

Izvorni znanstveni članak
Str. 841 - 865

Frazemi s pojedinim metalima kao komponentom u hrvatskom, ruskom i njemačkom jeziku

Branka Barčot
E-mail: bbarcot@ffzg.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9837-4857
Sveučilište u Zagrebu
Sažetak: Predmet su ovoga rada hrvatski, ruski i njemački frazemi s pojedinim metalima kao kompo-nentom. Metali su najrasprostranjenija skupina kemijskih elemenata u prirodi, ali i najraspros-tranjenija vrsta...

Izvorni znanstveni članak
Str. 59 - 72

Modifikacija frazema u hrvatskom i njemačkom jeziku mode

Anita Pavić Pintarić
E-mail: apintari@unizd.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5105-9999
Sveučilište u Zadru
Sažetak: Istraživanje provedeno u ovome radu ima za cilj prikazati upotrebu modificiranih frazema u jeziku mode. Moda je (kultura odijevanja) oduvijek bila važna društvena pojava. U skladu s time razvio se i p...

Pregledni članak
Str. 65 - 86

O osobnoj sferi u hrvatskom i njemačkom jeziku

Tomislav Frleta
E-mail: tfrleta@unizd.hr
Sveučilište u Zadru

Anita Pavić Pintarić
Sveučilište u Zadru
Sažetak: U radu se na temelju Ballyjevog pristupa raspravlja o pojmu osobna sfera te se pokušava utvrditi koje su odrednice nužne pri njezinom određivanju. Osobna je sfera dio šire pojave u jeziku znane pod na...

Izvorni znanstveni članak
Str. 327 - 350

Multilingualism in Northwestern part of Croatia during Habsburg rule

Mirna Jernej
E-mail: mjernej@inantro.hr
Institute for Anthropological Research in Zagreb

Zrinjka Glovacki-Bernardi
University of Zagreb

Anita Sujoldžić
Institute for Anthropological Research in Zagreb
Sažetak: Language contact arises as a result of direct or indirect social interaction of speakers as a complex which reflects primarily cultural, but also political and social phenomena. This paper investigate...