Izvorni znanstveni članak
Str. 99 - 129

O poredbenom frazemu u engleskom i hrvatskom jeziku

Marija Omazić
E-mail: momazic@ffos.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6383-166X
Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku
Sažetak: Istraživanje prezentirano u ovom radu analiza je poredbenih frazema u engleskom i hrvatskom jeziku. Cilj istraživanja je utvrditi odnose između poredbenih frazema, poredbi, metafora i metonimija, kara...

Izvorni znanstveni članak
Str. 281 - 299

Sintaktički, značenjski i uporabni status složenog veznika kao i

Ivana Bašić
E-mail: ivana.basic@zg.t-com.hr
Filozofski fakultet Zagreb

Irena Zovko Dinković
Filozofski fakultet Zagreb
Sažetak: U radu se razmatraju koordinirane rečenice uvedene složenim veznikom kao i, kojim se povezuju ustrojstva na svim razinama iskaza, od rečeničnih dijelova, skupina i surečenica pa do tekstne razine. Naj...