Izvorni znanstveni članak
Str. 617 - 642

Između primarnog i sekundarnog znakovnog sustava: procesi signifikacije i dinamika promjena crkvene semiosfere u Betini

Ivana Škevin
E-mail: iskevin@unizd.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9297-992X
Sveučilište u Zadru
Sažetak: Rad se bavi problematikom odnosa između primarnog i sekundarnog znakovnog sustava i stvaranja crkvene semiosfere kao semiotičkog prostora u koji je neki jezik uronjen i u interakciji s kojim funkcioni...

Izvorni znanstveni članak
Str. 21 - 46

U čemu je kvaka? Problemi prevođenja vojnog nazivlja u Hellerovom romanu Kvaka-22

Jasna Poljak-Rehlicki
E-mail: jpoljak@ffos.hr
Filozofski fakultet Osijek

Goran Schmidt
Filozofski fakultet Osijek
Sažetak: Prevođenje djela ratne tematike s hrvatskog ili na hrvatski jezik često predstavlja dodatni izazov čak i vrsnim prevoditeljima jer iziskuje poznavanje vojne terminologije koja je sklona čestim promjen...

Izvorni znanstveni članak
Str. 253 - 274

Terminological standardization in the social sciences and humanities – the case of Croatian anthropological terminology

Anja Iveković Martinis
E-mail: aimartinis@inantro.hr
Institut za antropološka istraživanja u Zagrebu

Josip Lah
Institute for Anthropological Research, Zagreb

Anita Sujoldžić
Institut za antropološka istraživanja u Zagrebu
Sažetak: The paper presents the construction of anthropological terminology in the Croatian language. It focuses, on one hand, on some specific challenges that Croatian, as a “non-dominant language”, is facing...