Vol. 21. No. 1 ( 7.2020)

Editorial
Page 1 - 6

Uvodnik u tematsku sekciju o naglasnoj raznolikosti u hrvatskome standardnom jeziku

Mihaela Matešić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Abstract:

State-of-the-art article
Page 7 - 25

Hrvatski naglasni sustav između deskriptivnoga i preskriptivnoga pristupa

Domagoj Vidović
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Abstract: U radu se opisuju različiti sustavi naglašivanja s osobitim osvrtom na Školski rječnik hrvatskoga jezika i Hrvatski mrežni rječnik (Mrežnik). Posebno se problematiziraju četiri teme: 1) odnos priručni...

Original scientific article
Page 27 - 51

Od gramatike do komunikacije i natrag – primjer zanaglasnih dužina

Blaženka Martinović
Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
Abstract: Normativni priručnici najmanje su odmicali od tzv. klasičnog naglašavanja upravo na primjeru zanaglasnih dužina. Pomake čine tek suvremene gramatike u kojima se razdvaja „gramatika“ od „komunikacije“,...

Original scientific article
Page 53 - 80

Zanaglasne dužine u osječkom govoru

Lorna Rajle
Filozofski fakultet Osijek

Elenmari Pletikos Olof
Filozofski fakultet Zagreb

Blaženka Martinović
Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
Abstract: Jedno je od nestabilnih mjesta hrvatske ortoepske norme naglasni sustav i u okviru njega izgovor/ostvaraj zanaglasnih dužina. Novija istraživanja hrvatskoga govora pokazuju da u mnogim hrvatskim urban...

Original scientific article
Page 81 - 92

Dvosložni i trosložni prijedlozi kao toničke riječi u osječkom govoru

Lorna Rajle
Filozofski fakultet Osijek
Abstract: Jedan od problema ortoepske norme oko kojega akcentolozi vode rasprave jest pravilo prenošenja naglaska na prednaglasnicu u slučaju kada tonička riječ ima silazni naglasak jer je u hrvatskom standardu...

Short communication, Note
Page 93 - 97

Anna Gondek, Joanna Szczęk (ur.). 2019. Phraseologie und Parömiologie der (Un)Höflichkeit. Sektionsbeiträge der internationalen EUROPHRAS-Tagung in Białystok/Polen, 10.–12. September 2018. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, ISBN 978-3-339-11108-1, str. 395.

Anita Pavić Pintarić
Sveučilište u Zadru
Abstract:

Short communication, Note
Page 99 - 102

Delibegović Džanić, Nihada; Berberović, Sanja. 2019. Conceptual Integration Theory in Idiom Modifications. Valencia: Publicacions de la Universitat de València, ISBN 978-84-9134-534-3, 126 pp.

Marija Omazić
Filozofski fakultet Osijek
Abstract: