Vol. 24. No. 2 (12.2023)

Izvorni znanstveni članak
Str. 155 - 176

O adverbijalnim značenjima relativnih klauza u francuskom jeziku i njihovoj transpoziciji u srpski, hrvatski i bosanski jezik

Lejla Tekešinović
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Ružica Seder
Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Sažetak: Ovaj rad razmatra adverbijalna značenja relativnih klauza u francuskom jeziku. Naime, relativnim klauzama mogu se iskazati značenja analogna onima koja se izražavaju adverbijalnim klauzama (uzročno, p...

Pregledni članak
Str. 177 - 198

Utjecaj stupnja složenosti zadataka na sintaktičku složenost i točnost u pisanoj izvedbi

Mirjana Matea Kovač
Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu
Sažetak: Cilj je ovog rada bio kritički se osvrnuti na rezultate dosadašnjih istraživanja o učincima usložnjavanja zadataka na različite aspekte pisane izvedbe u inome jeziku i produbiti spoznaje o načinima ma...

Prethodno priopćenje
Str. 199 - 208

Towards a new future in (West and East) Slavonic?

Alexander Andrason
University of Cape Town
Sažetak: This article demonstrates that the rule according to which perfective verbs are incompatible with the future auxiliary ‘be’ in West and East Slavonic languages is less strict than has been claimed in ...

Prikaz knjige
Str. 211 - 217

Branimir Belaj, Kognitivna lingvistika i hrvatski jezik. Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek, 2023.

Domagoj Kostanjevac
Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Sažetak:

Prikaz knjige
Str. 218 - 220

Anna T. Litovkina. Practice Makes Perfect. Workbook of English and American Proverbs for Students, Tinta Publishing House, Budapest, 2023.

Sadia Belkhir
Mouloud Mammeri University, Tizi-Ouzou, Algeria
Sažetak: