Izvorni znanstveni članak
Str. 533 - 563

Minority languages and the language policy in the rural area of Baranya (Croatia) – A case study

Ljubica Kordić
E-mail: kljubica@pravos.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2900-7906
University of Osijek
Sažetak: The paper explores the position of minority languages in Croatian primary schools in multi-lingual communities on the example of the village of Darda, situated in the Hungarian-Croatian border area. T...

Pregledni članak
Str. 361 - 375

Što nam korpus govori o imenskim skupinama (na primjeru imenice mreža)

Ivana Matas Ivanković
E-mail: imatas@ihjj.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9796-8346
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu

Goranka Blagus Bartolec
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9796-8346
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu
Sažetak: Imenske skupine razlikuju se po stupnju povezanosti među sastavnicama. Neke se sastavnice slobodno povezuju na opisnoj razini (velik stol, sunčan dan, slatka kava, hladne ruke, mnogo ljudi), a druge s...

Izvorni znanstveni članak
Str. 179 - 205

Sheme dinamike sile i promjenjivost glagolskih frazema

Jelena Parizoska
E-mail: jelena.parizoska@ufzg.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3407-2964
Učiteljski fakultet Zagreb

Marija Omazić
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3407-2964
Filozofski fakultet Osijek
Sažetak: U ovome se radu analiziraju promjene glagolskih frazema u engleskom i hrvatskom jeziku koji odražavaju sheme dinamike sile. Cilj je na temelju podataka iz računalnih korpusa utvrditi na koje načine sh...

Izvorni znanstveni članak
Str. 509 - 532

Semantic restrictions on modal auxiliary combinations: Evidence from Croatian double modal constructions

Ana Werkmann Horvat
E-mail: ana.werkmannhorvat@ling-phil.ox.ac.uk
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0720-2575
University of Oxford
Sažetak: Even though single modal auxiliaries have often been the main and only focus of literature on modality, Croatian data shows that modal auxiliaries show interesting restrictions when they occur in laye...

Izvorni znanstveni članak
Str. 263 - 282

Kollokationen im deutsch-kroatischen Sprachvergleich

Aneta Stojić
E-mail: astojic@ffri.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0002-0509
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Tamara Štiglić
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0002-0509
Faculty of Philosophy, University of Rijeka
Sažetak: Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Problematik der Kollokationen im Sprachvergleich. Zuerst wird die bisherige Kollokationsforschung dargestellt sowie wichtige Begriffe und die Aspekte, unter...

Izvorni znanstveni članak
Str. 35 - 74

Korpusno istraživanje hrvatskih imenica s dugom i kratkom množinom

Tomislava Bošnjak Botica
E-mail: tbosnjak@ihjj.hr
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Jurica Polančec
Filozofski fakultet Zagreb

Robert Sviben
Filozofski fakultet Zagreb
Sažetak: Ostvarenje dvostruke množine jednoga dijela dvosložnih i višesložnih imenica muškoga roda jedno je od zanimljivijih obilježja hrvatskoga imeničkoga sustava. U radu se na temelju korpusa analiziraju ob...

Izvorni znanstveni članak
Str. 361 - 375

Rastavne strukture u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku

Milan Mihaljević
E-mail: mihalj@stin.hr
Staroslavenski institut
Sažetak: U radu se opisuje sintaksa rastavnih struktura u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku. U Uvodu se ukratko određuje koordinacija i rastavnost kao njezin oblik te se navode rastavni koordinatori koji se ...