Izvorni znanstveni članak
Str. 1 - 25

Neutralisation in the expression of location and destination of motion in Croatian

Sanja Zubčić
E-mail: sanja.zubcic@ffri.uniri.hr
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Sažetak: In Croatian, the location and destination of motion are expressed mainly by various syntactic means, but their neutralisation is also described in the literature, especially in South Čakavian dialects...

Izvorni znanstveni članak
Str. 105 - 120

Upućivanje i prihvaćanje komplimenata na primjeru hrvatskih i njemačkih studenata

Julijana Čikara
E-mail: julijana.cikara@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0009-0007-9578-3456
Sveučilište u Zadru

Anita Pavić Pintarić
Sveučilište u Zadru
Sažetak: U ovome se radu istražuju načini upućivanja i prihvaćanja komplimenata među hrvatskim i njemačkim studentima, a s obzirom na dosadašnji nedostatak hrvatsko-njemačkih kontrastivnih istraživanja ovoga g...

Prethodno priopćenje
Str. 27 - 78

Akuzativne zamjeničke zanaglasnice ju i je u bosanskome, hrvatskome i srpskome: kontrastivno korpusno istraživanje standardnih i razgovornih idioma

Zrinka Kolaković
E-mail: Zrinka.Kolakovic@aau.at
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1615-021X
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

Edyta Jurkiewicz-Rohrbacher
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6737-7847
Universität Regensburg

Jasmin Denise Gradischnig
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
Sažetak: Empirijska su istraživanja o varijaciji u uporabi zanaglasnica iznimno rijetka. Međutim, pažljiva i kontrastivna analiza bosanskih, hrvatskih i srpskih gramatika i ostalih jezičnih priručnika ...

Izvorni znanstveni članak
Str. 155 - 176

O adverbijalnim značenjima relativnih klauza u francuskom jeziku i njihovoj transpoziciji u srpski, hrvatski i bosanski jezik

Lejla Tekešinović
E-mail: ileila_23@yahoo.fr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7828-3421
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Ružica Seder
Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Sažetak: Ovaj rad razmatra adverbijalna značenja relativnih klauza u francuskom jeziku. Naime, relativnim klauzama mogu se iskazati značenja analogna onima koja se izražavaju adverbijalnim klauzama (uzročno, p...