Pregledni članak
Str. 397 - 412

Imenske skupine u čakavskim i štokavskim tekstovima 15.-18. stoljeća

Marijana Horvat
E-mail: mhorvat@ihjj.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1798-1098
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu
Sažetak: U članku će se na primjerima iz čakavskih i štokavskih tekstova 15. – 18. stoljeća pokazati da je na sintaktičkoj razini postojao općeprihvaćen i stabilan način izražavanja određenih sadržaja. Jedno j...

Izvorni znanstveni članak
Str. 1 - 25

Position of the German attributive genitive and some other questions related to the structure of the genitive substitute von + NP

Alja Lipavic Oštir
E-mail: alja.lipavic@um.si
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5791-9726
Univerza v Mariboru
Sažetak: The article presents an attempt at explaining the German genitive substitute von + NP as the result of a grammaticalization process. The explanation takes into account paradigmatic and syntagmatic gra...

Izvorni znanstveni članak
Str. 393 - 425

Possessive pronouns as oblique DPs: Linkers and affix stacking

M.Rita Manzini
E-mail: mariarita.manzini@unifi.it
Università degli Studi di Firenze
Sažetak: In many familiar European languages, e.g. German or Italian, possessive pronouns agree in φ-features with their head noun. We argue that they are genitive pronouns, endowed with an extra φ-features se...

Izvorni znanstveni članak
Str. 101 - 123

Genitive of negation in the Croatian language

Diana Stolac
E-mail: diana.stolac@ri.t-com.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3014-8386
Sveučilište u Rijeci
Sažetak: A direct object in Croatian is an object in the accusative case or an object in the genitive case which is interchangeable with the accusative. There are two types of direct object in the genitive cas...

Izvorni znanstveni članak
Str. 245 - 261

NP–pomicanje i posvojni genitiv

Branko Kuna
E-mail: bkuna@ffos.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4436-3749
Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku
Sažetak: U članku se raspravlja o mjestu genitiva u izgradnji složenih NP te posebice o odnosu s drugim konkurentnim sintaktičkim sredstvima. U žarištu istraživanja, u kojem su primijenjene neke od modularnih ...

Izvorni znanstveni članak
Str. 145 - 167

Skupine imenica + imenica u genitivu i pridjev + imenica u znanstvenome nazivlju

Lana Hudeček
E-mail: lhudecek@ihjj.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4667-7781
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu

Snježana Kereković
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4667-7781
Sveučilište u Zagrebu

Milica Mihaljević
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4667-7781
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu
Sažetak: U radu se analiziraju imenske skupine ustrojstva imenica + imenica u genitivu te pridjev + imenica na primjerima znanstvenih naziva različitih područja (osobito tehničkih, a potom i ostalih) u prvome ...