Izvorni znanstveni članak
Str. 453 - 474

Dative of external possession in Croatian: From an areal-typological perspective

Motoki Nomachi
E-mail: mnomachi@slav.hokudai.ac.jp
Hokkaido University
Sažetak: External possession constructions are defined as constructions in which a semantic possessor-possessum relation is expressed by coding the possessor as a core grammatical relation of the verb and in a...

Izvorni znanstveni članak
Str. 227 - 252

Pogrješke ili promjene – ovladanost odabranim hrvatskim morfosintaktičkim sadržajima učenika završnoga razreda osnovne škole

Zrinka Jelaska
E-mail: zjelaska@ffzg.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6189-2485
Sveučilište u Zagrebu

Vesna Bjedov
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6189-2485
University of Zagreb
Sažetak: Govornici hrvatskoga jezika razlikuju se u proizvodnji pojedinih riječi ili gramatičkih kategorija u svojemu idiomu u odnosu na hrvatski standardni jezik. U ovomu će se radu istražiti kako učenici na ...

Izvorni znanstveni članak
Str. 207 - 234

Imenske skupine s prijedložnim komplementima u njemačkom i njihovi ekvivalenti u hrvatskom jeziku

Velimir Petrović
E-mail: velimir.petrovic@os.t-com.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9672-6110
University of Osijek
Sažetak: U članku se analiziraju struktura i opseg imenskih skupina s prijedložnim komplementima, realizacija sintaktičkih i semantičkih funkcija njemačkog neodređenog i određenog člana u njihovim hrvatskim ek...

Izvorni znanstveni članak
Str. 69 - 102

Sociolingvističko istraživanje hrvatskoga pravopisa: društveni stavovi o eksplicitnoj normi

Veno Volenec
E-mail: vvolenec@ffzg.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4589-877X
Sveučilište u Zagrebu
Sažetak: U radu se unutar teorijskoga okvira suvremene sociolingvistike i kroatističke standardologije istražuju stavovi društva prema hrvatskome pravopisu. Posebno se ispituje odnos između ek-splicitne (kodif...

Izvorni znanstveni članak
Str. 429 - 451

Croatian non-standard invariant relativizers in European perspective

Jurica Polančec
E-mail: jpolance@ffzg.hr
University of Zagreb

Ana Mihaljević
University of Zagreb
Sažetak: In this paper, the authors analyze Croatian invariant relativizers (InvRels) in European perspective, with emphasis on InvRels employed in non-standard Croatian. The paper is roughly divided in two pa...

Izvorni znanstveni članak
Str. 413 - 427

Korelativna uporaba pokaznih zamjenica u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku

Milan Mihaljević
E-mail: mihalj@stin.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3702-2388
Staroslavenski institut u Zagrebu
Sažetak: Zamjenice onь, ovь, sa i ta rabe se pronominalno, kao glave imenske skupine, ili prenominalno, kao modifikatori imenice. Osim uz imenice, mogu biti uporabljene i uz rečenice. Tada zamjenica može biti ...

Izvorni znanstveni članak
Str. 395 - 417

What can language biographies reveal about multilingualism in the Habsburg monarchy? A case study on the members of the Illyrian movement

Kristian Novak
E-mail: knovak2@ffri.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2609-6368
University of Rijeka
Sažetak: The reconstruction of language biographies of the Illyrian movement members was based on their available, published or unpublished, texts written in all of the idioms they were using (Croatian dialect...