Original scientific article
Page 197 - 226

Obilježja upotrebe i značenja prijedloga mimo u hrvatskom jeziku

Darko Matovac
E-mail: dmatovac@gmail.com
University of Zagreb
Abstract: U radu se opisuju i analiziraju upotrebe prijedloga mimo u hrvatskom jeziku – jedinog prijedloga prostornog značenja koji se etimološki veže uz glagol. Cilj je rada izložiti na značenje usmjeren opis ...

State-of-the-art article
Page 65 - 86

O osobnoj sferi u hrvatskom i njemačkom jeziku

Tomislav Frleta
E-mail: tfrleta@unizd.hr
Sveučilište u Zadru

Anita Pavić Pintarić
Sveučilište u Zadru
Abstract: U radu se na temelju Ballyjevog pristupa raspravlja o pojmu osobna sfera te se pokušava utvrditi koje su odrednice nužne pri njezinom određivanju. Osobna je sfera dio šire pojave u jeziku znane pod na...

Original scientific article
Page 119 - 146

From šećerna tabla to čoCROlada: A study of multilingual discourse on Croatian food labels

Emilija Mustapić
Abstract: The study of linguistic landscape (LL) encompasses the language of public signs, commercial billboards, and other forms of written texts displayed in public (mostly urban) spaces of a particular geogr...

Original scientific article
Page 159 - 183

Razvijanje pragmatičke kompetencije u hrvatskome kao inome jeziku

Sanda Lucija Udier
E-mail: sanda.lucija.udier@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8768-8829
Filozofski fakultet u Zagrebu
Abstract: Razvijanje pragmatičke kompetencije od velike je važnosti u nastavi inoga jezika budući da ona, uz jezičnu i sociolingvističku, tvori komunikacijsku kompetenciju (ZEROJ 2005: 111; Jelaska 2005: 21), a...

State-of-the-art article
Page 135 - 144

Što je pridjev imenici? (Pridjev je dijete koje pokazuje kakva mu je majka)

Marija Znika
E-mail: marija.znika@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2044-2829
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu
Abstract: U radu se obrađuje odnos pridjeva uvrštenog kao atributa uz imenicu. Naznačuje se različitost odnosa atributa i imenica u bilo kojoj sintaktičkoj funkciji, ovisno o vrsti imenica i razlozima uvrštavan...

Original scientific article
Page 245 - 278

Leksikografska obrada frazema s promjenjivom glagolskom sastavnicom u hrvatskome

Ivana Filipović Petrović
E-mail: ifilipovic@hazu.hr
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Jelena Parizoska
Sveučilište u Zagrebu
Abstract: Korpusna istraživanja u nekim jezicima (npr. u engleskome) pokazuju da su glagolski frazemi najpromjenjivija vrsta frazema, pri čemu najčešće varira upravo glagolska sastavnica. Zbog toga brojni jedno...

Original scientific article
Page 117 - 133

Upravljana neobrojčena kvantifikacija

Ana Kovačević
E-mail: ana.kovacevic@stin.hr
Staroslavenski institut u Zagrebu
Abstract: Upravljana neobrojčena kvantifikacija obuhvaća imenske kvantifikacijske skupine u kojima priložni ili imenički kvantifikator upravlja (regira) dopunom u genitivu: vele blaga, čest' ribi pečeni. U radu...