Vol. 16. No. 1 ( 6.2015)

Izvorni znanstveni članak
Str. 1 - 20

Wer sitzt hinter schwedischen Gardinen und wer spielt Klavier? Fachphraseologie und ihre kulturelle Relevanz

Dragica Bukovčan
Police College, Zagreb
Sažetak: Der vorliegende Beitrag befasst sich mit der Fachphraseologie aus der Sicht der interkulturel-len Relevanz und der interlingualen Äquivalenz des phraseologischen und metaphorischen Sprachmaterials in ...

Izvorni znanstveni članak
Str. 21 - 46

U čemu je kvaka? Problemi prevođenja vojnog nazivlja u Hellerovom romanu Kvaka-22

Jasna Poljak-Rehlicki
Filozofski fakultet Osijek

Goran Schmidt
Filozofski fakultet Osijek
Sažetak: Prevođenje djela ratne tematike s hrvatskog ili na hrvatski jezik često predstavlja dodatni izazov čak i vrsnim prevoditeljima jer iziskuje poznavanje vojne terminologije koja je sklona čestim promjen...

Izvorni znanstveni članak
Str. 47 - 67

Odnos gramatičke norme i jezične prakse u suton kajkavskoga književnog jezika

Bojana Schubert
Zavod za lingvistička istraživanja, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Sažetak: U radu se govori o odnosu jezične upotrebe kajkavskoga prevoditelja Ivana Krizmanića i jezi-ka (pr)opisana u kajkavskoj gramatici Ignaca Kristijanovića. Oba se autora ubrajaju među posljednje korisnik...

Izvorni znanstveni članak
Str. 69 - 102

Sociolingvističko istraživanje hrvatskoga pravopisa: društveni stavovi o eksplicitnoj normi

Veno Volenec
Sveučilište u Zagrebu
Sažetak: U radu se unutar teorijskoga okvira suvremene sociolingvistike i kroatističke standardologije istražuju stavovi društva prema hrvatskome pravopisu. Posebno se ispituje odnos između ek-splicitne (kodif...

Izvorni znanstveni članak
Str. 103 - 121

Strategije učenja vokabulara u hrvatskome kao inome jeziku

Mihaela Tabak
Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Antonia Ordulj
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik
Sažetak: Proces ovladavanja inim jezikom podložan je brojnim utjecajima (materinski jezik, urođena gramatika, spoznajni razvoj). Strategije učenja jezika, pored motivacije i jezične nadarenosti, među važnijim ...

Prikaz knjige
Str. 123 - 132

Anita Peti-Stantić, Mateusz-Milan Stanojević, Goranka Antunović, eds.: Language Varieties Between Norms and Attitudes. South Slavic Perspectives. Proceedings from the 2013 CALS Conference

Goran Milić
Filozofski fakultet Osijek

Dubravka Vidaković Erdeljić
Filozofski fakultet Osijek
Sažetak:

Prikaz knjige
Str. 133 - 137

Sylwia Wojciechowska: Conceptual Metonymy and Lexicographic Representation

Rita Brdar-Szabó
Loránd Eötvös University, Budapest
Sažetak:

Prikaz knjige
Str. 138 - 144

Marija Turk: Jezično kalkiranje u teoriji i praksi: prilog lingvistici jezičnih dodira

Krunoslav Puškar
Sažetak:

Prikaz knjige
Str. 145 - 148

Diana Stolac, Anastazija Vlastelić: Jezik reklama

Sanja Pajniċ
Sažetak: