Vol. 21. No. 2 ( 8.2020)

Izvorni znanstveni članak
Str. 103 - 147

Par – nepar – aspektni par

Zrinka Kolaković
Alpen-Adria Universität Klagenfurt Institut für Slawistik
Sažetak: Na postojanje prijepora u svezi s terminom „aspektni par“ upućuju čak i sami aspektolozi u svojim radovima (v. npr. Janda 2007a; 2007b; 2008; Zaliznjak i dr. 2010; Gorbova 2011). U kroatističkoj se tr...

Pregledni članak
Str. 149 - 178

Metafora na razmeđu koncepata, jezika i diskursa

Mateusz-Milan Stanojević
Sveučilište u Zagrebu
Sažetak: U ovom se radu izlaže „treći put“ u često suprotnim shvaćanjima metafora kao konceptualne odnosno diskursne pojave. Metafora se sagledava kao sposobnost metaforizacije koja je zajednička i globalna, a...

Izvorni znanstveni članak
Str. 179 - 205

Sheme dinamike sile i promjenjivost glagolskih frazema

Jelena Parizoska
Učiteljski fakultet Zagreb

Marija Omazić
Filozofski fakultet Osijek
Sažetak: U ovome se radu analiziraju promjene glagolskih frazema u engleskom i hrvatskom jeziku koji odražavaju sheme dinamike sile. Cilj je na temelju podataka iz računalnih korpusa utvrditi na koje načine sh...

Izvorni znanstveni članak
Str. 207 - 235

Utjecaj višejezičnosti vrednovatelja na ljudsku procjenu kvalitete strojnih prijevoda

Sandra Ljubas
Sveučilište u Zadru
Sažetak: U ovom se radu predstavlja istraživanje o utjecaju višejezičnosti vrednovatelja na subjektivnu metodu vrednovanja kvalitete strojnih prijevoda. Subjektivnost ove metode najčešće se očituje u niskim ra...

Prikaz knjige
Str. 237 - 248

Bierwiaczonek, Bogusław. 2013. Metonymy in Language, Thought and Brain. Sheffield: Equinox, pp. iv + 291. ISBN 9781908049346.

Mario Brdar
Sveučičište u Osijeku
Sažetak:

Prikaz knjige
Str. 249 - 264

Raffaelli, Ida, Katunar, Daniela, Kerovec, Barbara, eds. 2019. Lexicalization Patterns in Color Naming: A Cross-Linguistic Perspective (Studies in Func-tional and Structural Linguistics 72). Amsterdam/Philadelphia: John Benja-mins, pp. vi + 429. ISBN 9789027204035. https://doi.org/10.1075/sfsl.78

Mario Brdar
Sveučilište u Osijeku

Daler Zayniev
University of Osijek
Sažetak: