Vol. 23. No. 1 ( 7.2022)

Izvorni znanstveni članak
Str. 1 - 34

Impoliteness strategies in Croatian and Serbian user comments on online news articles: A study based on readers’ perceptions

Ljiljana Šarić
University of Oslo
Sažetak: This study examines readers’ perceptions of impoliteness in user comments on online news articles in two daily newspapers: Croatia’s Jutarnji list and Serbia’s Večernje novosti. The study considers ju...

Izvorni znanstveni članak
Str. 35 - 74

Korpusno istraživanje hrvatskih imenica s dugom i kratkom množinom

Tomislava Bošnjak Botica
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Jurica Polančec
Filozofski fakultet Zagreb

Robert Sviben
Filozofski fakultet Zagreb
Sažetak: Ostvarenje dvostruke množine jednoga dijela dvosložnih i višesložnih imenica muškoga roda jedno je od zanimljivijih obilježja hrvatskoga imeničkoga sustava. U radu se na temelju korpusa analiziraju ob...

Pregledni članak
Str. 75 - 84

Word-initial /ɨ/~[ɨ] in Polish

Alexander Andrason
Stellenbosch University
Sažetak: The present article examines the accuracy of the widespread opinion according to which Polish entirely lacks a word-initial phoneme or (allo)phone /ɨ/~[ɨ]. After reviewing seventeen nominal, adjectiva...

Diskusija
Str. 87 - 128

O standardnom dijalektu, nacionalizmu i ideologiji

Mate Kapović
Filozofski fakultet Zagreb
Sažetak: U članku se, kroz odgovor na članak Branič jezika standardnoga (Matasović 2020), raspravlja o nekoliko problema vezanih uz standardizaciju i jezičnu politiku ‒ o pojmu ideologije, odnosu standarda i n...

Prikaz knjige
Str. 131 - 134

Elaine J. Francis, Gradient Acceptability and Linguistic Theory, OUP, Oxford Surveys in Syntax and Morphology, 2021.

Ana Werkmann Horvat
Filozofski fakultet Osijek
Sažetak:

Prikaz knjige
Str. 135 - 137

Tanja Kuštović, Istraživači hrvatskoga glagoljaštva I. Priručnik za studente i one koje zanima hrvatsko glagoljaštvo. Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2022.

Marinka Šimić
Staroslavenski institut
Sažetak: