Vol. 24. No. 1 ( 7.2023)

Izvorni znanstveni članak
Str. 1 - 25

Neutralisation in the expression of location and destination of motion in Croatian

Sanja Zubčić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Sažetak: In Croatian, the location and destination of motion are expressed mainly by various syntactic means, but their neutralisation is also described in the literature, especially in South Čakavian dialects...

Prethodno priopćenje
Str. 27 - 78

Akuzativne zamjeničke zanaglasnice ju i je u bosanskome, hrvatskome i srpskome: kontrastivno korpusno istraživanje standardnih i razgovornih idioma

Zrinka Kolaković
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

Edyta Jurkiewicz-Rohrbacher
Universität Regensburg

Jasmin Denise Gradischnig
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
Sažetak: Empirijska su istraživanja o varijaciji u uporabi zanaglasnica iznimno rijetka. Međutim, pažljiva i kontrastivna analiza bosanskih, hrvatskih i srpskih gramatika i ostalih jezičnih priručnika ...

Izvorni znanstveni članak
Str. 79 - 104

Contrasting a phenomenon at the syntax-discourse interface: Subject-verb inversion in English and in Macedonian

Liljana Mitkovska
AUE-FON Univesrity, Skopje

Eleni Bužarovska
University of Ss Cyril and Methodius, Skopje
Sažetak: This paper discusses the results of a contrastive analysis of subject-verb inversion (SVI) in English and Macedonian, a South Slavic language. We look at sentences, typically encoding thetic statement...

Izvorni znanstveni članak
Str. 105 - 120

Upućivanje i prihvaćanje komplimenata na primjeru hrvatskih i njemačkih studenata

Julijana Čikara
Sveučilište u Zadru

Anita Pavić Pintarić
Sveučilište u Zadru
Sažetak: U ovome se radu istražuju načini upućivanja i prihvaćanja komplimenata među hrvatskim i njemačkim studentima, a s obzirom na dosadašnji nedostatak hrvatsko-njemačkih kontrastivnih istraživanja ovoga g...

Diskusija
Str. 123 - 131

O jeziku i ideologiji još jednom: odgovor Ranku Matasoviću

Mate Kapović
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sažetak:

Prikaz knjige
Str. 135 - 138

Gramatički prinos Marijana Lanosovića latinskomu i hrvatskomu jeziku

Željka Brlobaš
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Sažetak:

Prikaz knjige
Str. 139 - 141

Hana Bergerová, Heinz-Helmut Lüger i Georg Schuppener (ur.), Aussiger Beiträge (15/2021), Phraseologie im digitalen Zeitalter – Neue Fragestellungen, Methoden und Analysen

Anita Pavić Pintarić
Sveučilište u Zadru
Sažetak:

Prikaz knjige
Str. 142 - 147

Filip Galović i Pavle Valerijev, Rječnik govora mjesta Ložišća na otoku Braču. Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, 2021.

Dunja Jutronić
Sažetak:

Prikaz knjige
Str. 148 - 154

Goranka Blagus Bartolec, Katarina Cvijanović, Ivana Matas Ivanković i Perina Vukša Nahod, Rječnik velikoga i maloga početnog slova. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2022.

Fran Katarinčić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Sažetak: