Pregledni članak
Str. 7 - 25

Hrvatski naglasni sustav između deskriptivnoga i preskriptivnoga pristupa

Domagoj Vidović
E-mail: dvidovic@ihjj.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1000-0237
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Sažetak: U radu se opisuju različiti sustavi naglašivanja s osobitim osvrtom na Školski rječnik hrvatskoga jezika i Hrvatski mrežni rječnik (Mrežnik). Posebno se problematiziraju četiri teme: 1) odnos priručni...

Izvorni znanstveni članak
Str. 841 - 865

Frazemi s pojedinim metalima kao komponentom u hrvatskom, ruskom i njemačkom jeziku

Branka Barčot
E-mail: bbarcot@ffzg.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9837-4857
Sveučilište u Zagrebu
Sažetak: Predmet su ovoga rada hrvatski, ruski i njemački frazemi s pojedinim metalima kao kompo-nentom. Metali su najrasprostranjenija skupina kemijskih elemenata u prirodi, ali i najraspros-tranjenija vrsta...

Izvorni znanstveni članak
Str. 539 - 554

Fonološko-morfološke osobenosti turopoljskih povijesnih dokumenata 17. stoljeća

Boris Kuzmić
E-mail: bkuzmic@ffzg.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5757-2913
Sveučilište u Zagrebu

Danijela Šivak
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5757-2913
University of Zagreb
Sažetak: U članku autori se bave istraživanjem jezika turopoljskih povijesnih dokumenata 17. stoljeća. Jezična raščlamba provodi se na dvadeset osam tekstova. Posebna se pažnja posvećuje usporedbi jezika s jez...

Izvorni znanstveni članak
Str. 307 - 347

Aspect use in the imperative and the prescriptive infinitive in recipes in Bosnian, Croatian, Serbian and Russian: A comparative account

Silje Susanne Alvestad
E-mail: s.s.alvestad@ilos.uio.no
Universitetet i Oslo
Sažetak: In this article, I present the results of a comparative study of the use of aspect in Bosnian (Bn), Croatian (Hr), Serbian (Sr) and Russian (Ru) imperatives and prescriptive infinitives—infinitives us...

Izvorni znanstveni članak
Str. 101 - 123

Genitive of negation in the Croatian language

Diana Stolac
E-mail: diana.stolac@ri.t-com.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3014-8386
Sveučilište u Rijeci
Sažetak: A direct object in Croatian is an object in the accusative case or an object in the genitive case which is interchangeable with the accusative. There are two types of direct object in the genitive cas...

Izvorni znanstveni članak
Str. 141 - 169

Morphosemantic fields in the analysis of Croatian vocabulary

Ida Raffaelli
E-mail: ida.raffaelli@ffzg.hr
Sveučilište u Zagrebu

Barbara Kerovec
University of Zagreb
Sažetak: This paper presents the morphosemantic field model, claiming that it is relevant in the description of lexical structures in grammatically-motivated languages such as Croatian. Arguments are presented...

Izvorni znanstveni članak
Str. 59 - 72

Modifikacija frazema u hrvatskom i njemačkom jeziku mode

Anita Pavić Pintarić
E-mail: apintari@unizd.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5105-9999
Sveučilište u Zadru
Sažetak: Istraživanje provedeno u ovome radu ima za cilj prikazati upotrebu modificiranih frazema u jeziku mode. Moda je (kultura odijevanja) oduvijek bila važna društvena pojava. U skladu s time razvio se i p...