Vol. 17. No. 3 (12.2016)

Izvorni znanstveni članak
Str. 495 - 518

Modeli poučavanja značenja glagolskih prefikasa i prefigiranih glagola u nastavi hrvatskoga kao inoga jezika

Darko Matovac
Sveučilište u Zagrebu

Sanda Lucija Udier
University of Zagreb
Sažetak: U prvome dijelu rada raspravlja se o dvama postojećim modelima poučavanja značenja glagolskih prefiksa i prefigiranih glagola u nastavi hrvatskoga kao inoga jezika (HIJ) – o glagolocentričnom poučavan...

Izvorni znanstveni članak
Str. 519 - 556

Leksikografska obrada glagola, glagolskih kolokacija i sintagmi u dvojezičnim tehničkim rječnicima

Josip Luzer
Sveučilište u Rijeci

Sandra Tominac Coslovich
Sveučilište u Rijeci
Sažetak: Rad naglašava važnost sustavne i jedinstvene obrade glagola te uključivanja frazalnih glagola, glagolskih kolokacija i sintagmi u dvojezične stručne rječnike analizirajući 9 dvojezičnih tehničkih rječ...

Izvorni znanstveni članak
Str. 557 - 574

The language of information technology: Figurative use of computer terms

Sanel Hadžiahmetović Jurida
Univerzitet u Tuzli
Sažetak: The rapidly emerging terminology associated with the Internet and its use result in highly figurative use of the terminology in this domain (the Internet), and its supporting technology (the computers...

Izvorni znanstveni članak
Str. 575 - 616

Konceptualizacija PSIHIČKE NESTABILNOSTI u hrvatskome jeziku

Ivana Čizmar
Đakovo
Sažetak: Ovaj članak istražuje na koji se način konceptualizira PSIHIČKA NESTABILNOST u hrvatskome jeziku unutar postavki kognitivne lingvistike: metaforom, metonimijom, predodžbenim shemama i kulturnim modeli...

Izvorni znanstveni članak
Str. 617 - 642

Između primarnog i sekundarnog znakovnog sustava: procesi signifikacije i dinamika promjena crkvene semiosfere u Betini

Ivana Škevin
Sveučilište u Zadru
Sažetak: Rad se bavi problematikom odnosa između primarnog i sekundarnog znakovnog sustava i stvaranja crkvene semiosfere kao semiotičkog prostora u koji je neki jezik uronjen i u interakciji s kojim funkcioni...

Izvorni znanstveni članak
Str. 643 - 665

The social aspect of the discourse-semantic appraisal model in British advertisements: The category of attitude

Agata Križan
Sveučilište u Mariboru
Sažetak: The paper examines the language of attitudinal appraisal and its occurrence in the texts of 200 randomly selected contemporary print advertisements from British magazines with a predominantly female r...

Pregledni članak
Str. 667 - 682

Što se to(čno) skriva iza koncepata transkomunikacije i transkomunikacijskog nastavnog pristupa?

Rea Lujić
Sveučilište u Zadru
Sažetak: Ovim se radom ukratko predstavlja translanguaging, posljednjih šest godina sve popularniji koncept na području višejezičnosti i višejezičnoga obrazovanja. Obzirom na njegovu dvostruku prirodu, socioli...

Prikaz knjige
Str. 683 - 695

Gordin, Michael D. 2015. Scientific Babel: How science was done before and after global English

Krunoslav Puškar
Križevci
Sažetak:

Prikaz knjige
Str. 695 - 705

Littlemore, Jeannette: 2015. Metonymy. Hidden shortcuts in language, thought and communication

Lajos Nagy
ELTE, Budapest / LMU, München
Sažetak:

Prikaz knjige
Str. 696 - 698

Buckingham, Louisa. 2016. Doing a research project in English studies: A guide for students

Višnja Pavičić Takač
Sveučilište u Osijeku
Sažetak:

Prikaz knjige
Str. 706 - 710

Van der Horst, Joop. 2016. Propast standardnoga jezika: mijena u jezičnoj kulturi Zapadne Europe

Sanja Pajnić
Sveučilište u Osijeku
Sažetak: